Samarbeten

Här samlar vi de samarbeten som vi är engagerade i. Har du förslag på organisationer som skulle passa oss att starta ett samarbete med, får du gärna skicka dessa tips till hello@goody.se

Bris företagsvän 2022-2024

För oss är det en självklarhet att ta ett socialt ansvar. Inte minst för de som är vår framtid, alltså våra barn. Vi stödjer Bris arbete för att stötta barn i utsatta situationer som grundar sig i FN:s barnkonvention, där barnens rättigheter tillgodoses. Det är alltid vi vuxnas ansvar att barnens behov och rättigheter tas på allvar och efterlevs. Barn har alltid rätt att få sina åsikter respekterade och beaktade. För mer information om Bris arbete, läs mer här.

Samarbetspartner till Tappra Barn

Vi är en stolt samarbetspartner och sponsor till Tappra Barn. Tappra Barn jobbar med att samla in pengar till olika organisationer som hjälper barn som har eller har haft det svårt. Organisationer som har tagit emot pengar från Tappra Barn är bland annat Barndiabetesfonden, Barnkliniken US, Ronald McDonald Hus Linköping och Novahuset Linköping. Läs mer om Tappra Barns viktiga arbete här.

“Att stötta organisationer som försöker göra världen till en lite bättre plats är något självklart för oss.”
Lina Holgersson, E-Commerce Manager