Allmänna villkor

Här hittar du våra användarvillkor. Om du har några frågor eller åsikter om innehållet får du gärna höra av dig till oss på 010-263 82 00 eller hello@goody.se

Försäljningsvillkor

Sidan administreras och underhålls av Goody Sweden AB. Företaget är registrerat i Sverige under organisationsnummer 559369-7336. Bolagets momsregistreringsnummer är SE559369733601. Huvudkontoret finns på Gottorpsgatan 49 i Linköping. Goody Sweden AB benämns nedan som ”Goody”. Goody's allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med av Goody angivet datum och ersätter tidigare av Goody's publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Goody utgör Goody's ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Goody.se och i övriga publikationer har hemsidan företräde.

Pris & betalning

Priserna på Goody.se uppdateras i realtid. Priserna är inklusive moms, frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via vår webshop samt att korrekta original kommer oss tillhanda i samband med orderläggning. Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista. Goody.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informerar vi alltid om det och du har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning. Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer mot kontokort, Internetbetalning eller mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försäljning mot faktura sker en kreditprövning via Klarna eller Goody Sweden AB. Om du blir nekad kan ditt köp fortfarande genomföras med kortbetalning. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse ut och du kan komma att debiteras dröjsmålsränta. Om grund föreligger kommer du att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheten och domstolar i enlighet med gällande lagstiftning.

Fraktkostnad

Fraktkostnaden beräknas via hemsidan och baseras på ordervärde och vald leveransmetod. Extra kostnad kan tillkomma vid delleverans eller om du i efterhand väljer att skicka till flera olika adresser. Vid större order med många leveransadresser ber vi dig kontakta oss för offert på en anpassad transportlösning. För leveranser utanför Sverige debiteras frakt enligt prislista oavsett ordervärde. Om fraktbolag inte kan lämna utleverans och merkostnader uppstår, debiteras beställaren en avgift. Till exempel om fraktbolaget inte kan slutföra uppdraget beroende på bland annat:

• Mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress 

• Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning 

• Tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri

Leveransvillkor

Det är vår målsättning att beställningar levereras från oss inom utsatt leveranstid. Direkt efter din beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webshopen och skickas till dig per e-post för att informera om att ordern är mottagen korrekt. Inom 24 timmar från godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till beställaren per e-post innehållande leveransdatum (då godset levereras från vår fabrik), samt totalpris.

Goody anlitar DHL och i förekommande fall Postnords företagspaket för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till dig enligt DHLs turlista, normalt inom 1-3 dagar efter leverans från vår fabrik. DHL gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8.00 och 16.00 vardagar. Finns ingen på plats så levereras godset till närmaste DHL terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via DHL till en extra kostnad enligt DHLs prislista. Till privatpersoner och föreningar samt om företagets leveransadress är en postbox, har ett boxpostnummer eller inte är bemannat under normal dagarbetstid levereras varan med DHL Parcel till DHLs utlämningsställe. Utkörning ingår ej i denna tjänst och för Parcel kan utkörning ej heller beställas. Mot pristillägg finns möjlighet att beställa till snabbare tillverkning på utsatta produkter. I de flesta fall finns möjlighet att välja till Expressfrakt. Expressfrakt innebär att leverans sker till dig före kl 10.00 första arbetsdagen efter leverans från vår fabrik, i det fall mottagaradressen ligger på en ort som går att nå med expressfrakt.

Vid leveranshinder debiteras 200kr och vid eventuell retur eller byte av adress debiteras ny frakt

Garanti

Goody lämnar garanti för att varor och förpackningar har den kvalitet som överenskommits och som Goody beskrivit. Dock begränsar sig garantin för tryckkvaliteten att motsvara den i de av kunden inskickade originalen. Goody ansvarar inte för dina filer eller grafiska material. Vår policy är dock att alla filer under 100 mb arkiveras på vår server minst ett år för eventuell repeatorder. Goody ansvarar ej för kvalitetsförsämringar som inträffade efter att order lämnat Goody's lager. Kunden ansvarar för att lagerhålla och tillse att produkter hålls avsett klimat och temperatur.

Reklamation

För att påkalla att en vara är felaktig (angående transportskada, se nedan) skall du reklamera omgående, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på begäran returnera varan. Du skall kontrollera allt gods vid ankomst för att verifiera att varan är felfri. Inkommer reklamation senare än 14 dagar efter leverans förbehåller sig Goody rätten att avgöra om felet skall avhjälpas. Vid reklamation skall du kontakta vår kundservice. Baserat på den information du lämnar i ditt reklamationsärende kommer vår kvalitetsavdelning, normalt inom 24 arbetstimmar, att återkomma till dig med besked om lämplig hantering av reklamationen. Transportskada skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till transportör.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Goody ansvarar för, åtar sig Goody att, efter eget val avhjälpa felet genom ersättningsleverans, på annat sätt lösa felet eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Goody's ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bolaget bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade produkter. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden. Om du som företag vill reklamera ett köp kontaktar du vår kundtjänst.

Övriga villkor

Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller köplagen.